Mašinski tehničar

Nivo složenosti:četverogodišnja stručna škola
Stručne kvalifikacije:
planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinca, grupe, odjeljenja ili proizvodne jedinice obrade metala;
vodi računa o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
komunicira sa saradnicima i poslovnim partnerima, uz poštovanje principa poslovne kulture;
priprema tehničku i drugu poslovnu dokumentaciju i u vezi s tim posjeduje i odgovarajucu informaticku pismenost;
poštuje principe estetike u oblikovanju prizvoda od metala; konstruiše manje složene alate i pribore, metalne konstrukcije, mašinske dijelove i metalne proizvode široke potrošnje;
vrši tehnološku razradu manje složenih alata i pribora, metalnih konstrukcija, mašinskih dijelova i metalnih proizvoda široke potrošnje obradom rezanjem, deformacijom, odvajanjem i spajanjem;
poznaje principe rada motora i motornih vozila, hidroenergetskih i termoenergetskih postrojenja;
odreduje manje složene tehnološke postupke u proizvodnji i održavanju motora i motornih vozila;
odreduje manje složene tehnološke postupke u proizvodnji i održavanju energetskih postrojenja;
poznaje principe rada i primjenu uredaja procesne tehnike; odreduje manje složene tehnološke postupke u proizvodnji i održavanju uredaja procesne tehnike;
stara se o striktnom provodenju planiranog tehnološkog procesa pri izradi proizvoda u mašinstvu;
vrši kontrolu kvaliteta proizvoda; vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

 
 Pogledajte listu oglasa za posao za ovo zanimanje ili njemu sličnih objavljenih na  portalu www.posao.ba