Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
III -stepen - trogodišnja stručna škola


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje redoslijed radnji i poznaje sve faze rada u procesu postavljanja izolacija i asfaltiranja;
poznaje rad u grupama, saradnju tokom rada i medusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji objekta;
razumije elemente i tehnicko izražavanje crtežom u datim razmjerima;
poznaje potrebne gradevinske sirovine i nacin njihove primjene;
poznaje mehanicka svojstava gradevinskog materijala;
koristi savremene metode rada u procesu postavljanja izolacija;
koristi savremene metoda rada u procesu asfaltiranja;
poznaje hidroizolacijske, termoizolacijske i zvucnoinstalacijske osobine materijala;
poznaje savremena dostignuca i materijale za postavljanje svih vrsta izolacija;
poznaje savremena dostignuca i materijale za postavljanje asfalta;
vrši standardna ispitivanja radi postavljanja izolacija;
održava kolovoz u raznim klimatskim uslovima;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;
koristi mašine i alatke za obavljanje odredenih radova;
brine se o pravilnom korištenju sirovina i uštedi materijala;
pravilno i stalno održava mašine i alatke;
vodi brigu o štednji energije i zaštiti okolice.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri mašinskoj i rucnoj obradi kovanjem;
poznaje i adekvatno koristi peci za zagrijavanje metala;
racionalno i adekvatno upotrebljava alate za kovanje, stezanje i kontrolu kvaliteta;
poznaje tehnologiju obrade kovanjem i rukuje presama, i alatima i priborima za mašinsko i rucno kovanje;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje teorijska i prakticna znanja o tekstilnim vlaknima i tekstilnim sirovinama;
može da rukuje raznim mašinama koje se koriste u tekstilnoj industriji i uslužnim djelatnostima;
poznaje osnovne elektromašinske elemente rada mašina u tekstilnoj industriji;
posjeduje znanja o osnovnim ekonomskim zakonitostima, organizacionim oblicima proizvodnje i podjeli rada u tekstilnoj industriji;
poznaje glavne proizvodne tehnologije zastupljene u proizvodnji tekstila;
posjeduje tehnološka znanja potrebna za sticanje vještina i navika potrebnih za izradu odjece na industrijski i zanatski nacin;
upotrebljava mašine, alate i pribor za obradu i izradu predmeta u tekstilstvu;
kreira osnovne modele, konstruiše nacrte i izvede sve operacije tehnološkog procesa;
sposoban za samostalan rad i rad u grupi;
posjeduje osnovnu racunarsku pismenost u struci.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

samostalno rukuje i upravlja plovilom pri odredenim vrstama i režimima plovidbe;
poznaje rijecnu plovnu mrežu;
poznaje sve vrste i tipove brodova, skela, camaca i plovnih postrojenja;
poznaje tehnicko-eksploatacione osobine savremenih brodova;
poznaje plovne uredaje i opremu na brodovima;
poznaje manipulativne radove sa plovecim napravama;
poznaje stabilnost i opterecenje plovila;
poznaje pretovarne uredaje i mašine za obradu masovne robe;
poznaje osnovne hidrološke zakonitosti;
poznaje osnovne tehnicke pokazatelje vodotoka i sliva.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola
Strucne kvalifikacije:
poznaje osnovne karakteristike saobracajnih sredstava; poznaje savremene zahtjeve transporta u cjelini i poznaje tehnološke zahtjeve robe u transportu; svjestan je uloge ljudskog faktora u organizaciji bezbjednosti saobracaja i transporta u najširem smislu; poznaje gradevinske elemente puta, njegovu ulogu i znacaj posebno za bezbjednost saobracaja; poznaje osnovne konstruktivne elemente motornih vozila, njihove dijelove i agregate; poznaje nacin rada, funkcije dijelova i sklopova kao i njihovu povezanost; shvata potrebe pravilnog rukovanja i održavanja motornih vozila u cjelini; poznaje dijagnostiku tehnickog stanja i održavanja motornih vozila; osposobljen je za upravljanje motornim vozilom u svim saobracajnim uslovima; poznaje osnovne karakteristike ponašanja u saobracaju i uticaj ponašanja na bezbjednost saobracaja; poznaje svoje obaveze prilikom vršenja uvidaja saobracajnih nezgoda; koristi i vrši obradu transportne dokumentacije, putnog naloga i druge dokumentacije u skladu sa vrstom prevoza; bira prevozno sredstvo u skladu sa transportnim zadatkom, relacijom, troškovima prevoza; uocava nastale kvarove na vozilima i po mogucnosti ih samostalno otklanja.


Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • upoznaje uslove za uzgoj voća i vinove loze, te vrši odabir odgovarajućih sorti;
 • obavlja kvalitetno poslove u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji;
 • rukuje i održava poljoprivredne mašine koje se koriste u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji;
 • štiti okolicu i poštuje ekološke norme;
 • poznaje osnove proizvodnje i prerade vina;
 • posjeduje osnovna znanja o računarstvu i ekonomiji poljoprivrednih preduzeća;
 • stručno se osposobljava i prati razvoj tehnologije;
 • posjeduje kreativnost, komunikativnost i spremnost za timski rad.


 


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje elektrotehnicke materijale, elektricne i elektronske komponente i sklopove,
poznaje osnovna impulsna kola i osnovna integrisana kola,
vrši montažu, ispitivanje i kontrolu, puštanje u rad, rukovanje i održavanje elektronske; racunarske i telekomunikacione opreme i uredaja,
posjeduje osnovna znanja o prijenosu informacija,
posjeduje osnovna znanja o racunarskim i telekomunikacionim sistemima i uredajima.


Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • obavlja sve poslove u primarnoj ratarskoj i primarnoj stočarskoj proizvodnji; poznaje svojstva i koristi od pojedinih vrsta i pasmina domaćih životinja;
 • poznaje ratarske kulture, njihovo porijeklo i uslove za visoku rentabilnu proizvodnju;
 • primjenjuje znanja iz osnova ishrane domaćih životinja;
 • pravilno sprema, skladišti i čuva hranu za stoku; poštuje ekološke norme;
 • posjeduje osnovno znanje iz oblasti otkupa, tržišta, knjigovodstva i ekonomije;
 • sarađuje i komunicira sa saradnicima; posjeduje pravilan i odgovoran pristup radu; stručno se usavršava.


 


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje teorijska i prakticna znanja o sirovinama koje se koriste u kulinarstvu;
posjeduje teorijska i prakticna znanja o cuvanju i zaštiti sirovina koje se koriste u kulinarstvu;
sposoban za spremanje toplih i hladnih predjela: supa, corbi, riba, rakova, školjki, gotovih jela od svih vrsta mesa, jela po narudžbi, jela sa roštilja, poslastica, vocnih salata, kupova i sl.;
posjeduje teorijska i prakticna znanja o izradi receptura;
koristi kuhinju, kuhinjske uredaje i alate;
primjenjuje higijensko-tehnicke i druge mjere zaštita na radu i zaštite okolice;
pravilno upotrebljava sredstva za cišcenje i dezinfekciju;
sposoban da racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
sposoban za samostalan rad i rad u grupi.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vrši preuzimanje, usmjeravanje i otpremanje knjižnih i obicnih pismonosnih pošiljaka, novina i casopisa;
sacinjava zakljucke;
vrši sortiranje i distribuciju poštanskih vreca;
vrši razmjenu i pratnju direktnih zakljucaka i pošiljaka;
vrši otvaranje i zatvaranje vreca;
vrši usmjeravanje pošiljaka u unutrašnjem transportu;
vrši otvaranje i zatvaranje uvoznih i izvoznih pošiljaka i podnošenje istih na carinski pregled;
priprema isprave za poštansko-carinsko posredovanje;
vrši razmjenu i pratnju direktnih zakljucaka i pošiljaka;
vrši poslove pripreme za dostavu svih vrsta pismonosnih pošiljaka, telefonskih racuna, telegrama i telefonskih pozivnica, te isplatu novcanih dokumenata na datum;
vrši naplatu RTV pretplate i druge naplate iz ugovorenih obaveza;
na širem i najširem dostavnom podrucju prima od korisnika obicne i preporucene pošiljke, uputnice i uplatnice, telegrame i pakete do 2 kg, prodaje poštanske marke i vrijednosnice;
vrši pražnjenje poštanskih kovcežica.


Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • vlada znanjima i vještinama prerade brašna, te proizvodnje pekarskih proizvoda i tjestenina;
 • primjenjuje usvojeno znanje o standardima higijene i kvaliteta mlinskih i pekarskih proizvoda;
 • rukuje mašinama i uređajima u pekarstvu;
 • spreman da stiče nova znanja i vještine;
 • posjeduje razvijenu svijest o zdravom načinu prehrane;
 • spreman za samostalan rad i rad u grupi; o
 • dgovoran prilikom obavljanja poslova; posjeduje znanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite životne sredine.


 


Nivo složenosti : III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema i vrši kontrolu obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju i vrijeme;
posjeduje odgovarajuce znanje za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se nacela i odredbi standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda;
poznaje i adekvatno koristi materijale za izradu i popravljanje satova;
poznaje osobine metala;
poznaje i koristi pribore i alate za popravljanje satova;
poznaje i obavlja srednje složene poslove montiranja dijelova, podešavanja i održavanja satova;
poznaje, glaca i cisti dijelove, provjerava da li su dobro podešeni i montira dijelove pokretnog mehanizma;
poznaje, popravlja i zamjenjuje oštecene dijelove satova;
pridržava se mjera higijensko-tehnicke zaštite na radu.