Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema, organizuje i kontroliše rad voznog parka i posada motornih vozila;
prati korištenje voznog parka i planira zakonom predvidene preglede voznih jedinica;
pravi planove servisiranja, njege, tekucih i generalnih opravki voznog parka;
izraduje planove i svakodnevno prati korištenje radnog vremena voznog osoblja;
priprema i vodi evidencije i dokumentaciju za vozni park, vozno osoblje i putnike;
obraduje i cuva dokumentaciju;
komunicira sa korisnicima usluga prevoza;
prati realizaciju planiranog obima prevoza;
ispituje i prati promjene na transportnom tržištu;
vrši uvidaje saobracajnih nezgoda na licu mjesta, obraduje za to potrebnu dokumentaciju i istu dostavlja pravosudnim organima;
planira postavljanje saobracajne signalizacije te o istoj vodi evidencije;
obraduje statistiku saobracajnih nezgoda, planira i provodi provjeru znanja iz oblasti bezbjednosti saobracaja u transportnim radnim organizacijama;
planira i provodi snimanje saobracajnih tokova, protoka putnika i u vezi sa protokom putnika planira i provodi odredena anketiranja;
planira korištenje parking-mjesta i prati nacin korištenja parking prostora;
poznaje savremene zahtjeve transporta u cjelini i savremene metode ambalažiranja robe;
obavlja poslove pripreme robe za transport u skladu sa savremenim zahtjevima transporta;
poznaje osnovne karakteristike robe koja se javlja u transportu i u skladu s tim vrši izbor pretovarne mehanizacije;
poznaje tehnicko-eksploatacione karakteristike pretovarne mehanizacije;
posjeduje potrebna znanja iz integralnog transporta;
poznaje najsavremenije metode transporta;
u skladu sa tarifama u integralnom transportu ostvaruje kooperaciju u transportnom procesu;
poznaje informacione sisteme zastupljene u integralnom transportu.