Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

obavlja složene poslove i zadatke prijema i otpreme aviona;
vodi kontrolni list dispecera;
vodi podatke o polijetanju i slijetanju aviona i dostavlja ih zainteresovanim službama;
održava veze izmedu aerodromskih službi i posade aviona za polijetanje i prenosi ih aerodromskim službama;
vrši nadzor nad utovarom i istovarom robe, prtljaga i pošte;
nadzire raspored tereta, prtljaga i putnika u avionu radi zaštite i sigurnosti vazdušnog saobracaja;
priprema dokumentaciju o balansiranju i opterecenju aviona;
vrši raspored prispjele pošte i dokumenata;
saraduje sa policijom, carinom, skladištem i dostavlja im potrebne dokumente;
vrši prijem i otpremu dopisa o kretanju aviona prema propisima o upotrebi sredstava veza, obracun teksta, preuzima narudžbe i sl.