Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje rijecnu plovnu mrežu;
poznaje osnovne hidrološke zakonitosti;
poznaje osnovne tehnicke pokazatelje vodotoka i sliva;
poznaje sve vrste i tipove brodova, skela, camaca i plovnih postrojenja;
primjenjuje sistem mjera u brodarstvu;
posjeduje znanja iz brodogradnje;
poznaje tehnicko-eksploatacione osobine savremenih brodova;
poznaje plovne uredaje i opremu na brodovima;
poznaje stabilnost i opterecenje plovila;
poznaje pretovarne uredaje i mašine za obradu masovne robe;
rukuje i upravlja plovilom pri odredenim vrstama i režimima plovidbe;
posjeduje osjecaj odgovornosti i samostalnosti pri donošenju odluka;
poznaje osnovna pravila izvodenja navigacije;
poštuje nacionalne i medunarodne propise koji se odnose na vodenje navigacije;
primjenjuje SI sistem mjera u brodarstvu;
posjeduje znanja za dobijanje ovlašcenja radarskog osmatraca.