Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

upoznat je sa opcim i posebnim poslovima saobracajne službe;
obavlja poslove operativne službe i upravljanja saobracajem;
poznaje opce pojmove o vucnim vozilima, vrsti sredstava, snazi i nacinu obilježavanja;
poznaje propise o upotrebi kola u željeznickom saobracaju;
poznaje tehnicki kapacitet pruge i pružnih postrojenja;
poznaje poslove pomocnika mašinovode;
poznaje poslove nadziranja rada skretnicara;
poznaje poslove manevarskog osoblja;
poznaje poslove pregledaca kola;
poznaje poslove održavanja vozova;
poznaje poslove tehnickog mehanizovanja vucnih vozila;
obavlja poslove mašinovode;
poznaje poslove tehnickih opravki i održavanja kola, a narocito uredaja za osvjetljenje i grijanje;
poznaje poslove pregledaca kola;
poznaje poslove organizacije željeznickog saobracaja;
poznaje poslove otpravnika vozova;
poznaje vucna i vucena postrojenja, sredstva osiguranja, pružne SS uredaje;
poznaje propise telekomunikacija, transportno-komercijalne propise;
poznaje direktna i kursna kola u unutrašnjem i medunarodnom saobracaju, osvjetljavanje, grijanje i opremanje kola za prevoz putnika;
poznaje držanje i ponašanje konduktera;
obilježava kola znacima sopstvenosti, serijama, podserijama i ostalim oznakama;
poznaje vrste stanica sa podjelom kolske službe;
narucuje, dostavlja i otkazuje kola;
poznaje odredbe o manipulisanju pri prevozu putnika i prtljaga u unutrašnjem i medunarodnom saobracaju;
poznaje opce tarifske odredbe o prevozu stvari;
poznaje nacin utovara i opterecenje kola;
poznaje vodenje kolskih evidencija.