Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola
Strucne kvalifikacije:
poznaje osnovne karakteristike saobracajnih sredstava; poznaje savremene zahtjeve transporta u cjelini i poznaje tehnološke zahtjeve robe u transportu; svjestan je uloge ljudskog faktora u organizaciji bezbjednosti saobracaja i transporta u najširem smislu; poznaje gradevinske elemente puta, njegovu ulogu i znacaj posebno za bezbjednost saobracaja; poznaje osnovne konstruktivne elemente motornih vozila, njihove dijelove i agregate; poznaje nacin rada, funkcije dijelova i sklopova kao i njihovu povezanost; shvata potrebe pravilnog rukovanja i održavanja motornih vozila u cjelini; poznaje dijagnostiku tehnickog stanja i održavanja motornih vozila; osposobljen je za upravljanje motornim vozilom u svim saobracajnim uslovima; poznaje osnovne karakteristike ponašanja u saobracaju i uticaj ponašanja na bezbjednost saobracaja; poznaje svoje obaveze prilikom vršenja uvidaja saobracajnih nezgoda; koristi i vrši obradu transportne dokumentacije, putnog naloga i druge dokumentacije u skladu sa vrstom prevoza; bira prevozno sredstvo u skladu sa transportnim zadatkom, relacijom, troškovima prevoza; uocava nastale kvarove na vozilima i po mogucnosti ih samostalno otklanja.