Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje opce i osnovne pojmove u saobracajnoj službi: službena i radna mjesta, upotrebljivost osoblja, službene znakove;
poznaje kodeks ponašanja željeznickih radnika, prijem i predaju službe, pružna saobracajna i stanicna postrojenja, rukovanje lokalnim postavljacima;
poznaje opce odredbe o manevrisanju, obavlja manevarske poslove, kvacenje sredstava za kocenje, poznaje manevarske puteve vožnje, sporazumijeva se pri manevrisanju na glavnim kolosijecima i otvorenoj pruzi;
poznaje vrste i sisteme kocnica, mjenjacke uredaje vazdušnih kocnica, kocne slavine, vrši provjeru ispravnosti kocnica stvarne i potrebne kocione težine;
poznaje vrste, podjelu i oznacavanje vozova;
reguliše kretanje vozova, poznaje osnovne pojmove o dopuštenim ukrštanjima, preticanju, brzini i osvjetljenju;
poznaje poslovni red stanice i tehnološki proces rada;
poznaje vrste kola;
vrši pregled kola.