Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

osposobljen za obavljanje složenih poslova i radnih zadataka na organizaciji rada pri vodenju svih vrsta knjigovodstvenih i komercijalnih poslova;
odgovara strucnim zahtjevima i svim potrebama iz oblasti komercijalnih i statisticko-analitickih poslova, te poslovima i pravnim znanjima iz oblasti korespondencije, preduzetništva, poslovnog prava, menadžmenta, finansija, statistike, privredne matematike;
vrši provjeru kvaliteta i kvantiteta roba;
samostalno obavlja bankarske poslove i popunjava razne obrasce i tabele;
osposobljen je za rad na mašinama, kompjuterima i drugim pomagalima koja se koriste u praksi, kao i za prihvatanje novih tehnologija, sa ciljem uspješnog ulaska u evropske integracije i prihvatanja evropskih standarda;
posjeduje sposobnosti komuniciranja i kulture izražavanja na maternjem i stranim jezicima, kao i sposobnost sastavljanja poslovnih pisama;
osposobljen je za prilagodavanje zahtjevima tržišne privrede i demokratije, te za mijenjanje zanimanja i permanentno obrazovanje;
posjeduje organizacione sposobnosti i spreman je za timski rad u kome dokazuje fleksibilnost, saradnju, kreativnost, samokriticnost i sposobnost rješavanja problema;
stecena znanja primjenjuje u praksi, te vodi racuna o zaštiti na radu, kao i o zaštiti okolice.