Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

ispunjava zahtjeve modernog, fleksibilnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke;
uspješno korespondira izmedu tržišta rada i obrazovnog sistema te ispunjava zahtjeve obrazovnog sistema da dâ «odgovor» na potrebe tržišta rada, odnosno da osigura potrebnu radnu snagu i podrži privredni razvoj;
ispunjava zahtjeve tržišne privrede i principe demokratije, te primjene nove informaticke tehnologije;
osposobljen za obrazovanje tokom cijelog života i omogucavanje adekvatne pripreme za mijenjanje zanimanja i specijalizaciju;
osposobljen za prihvatanje novih tehnologija, sa ciljem ulaska u evropske integracije i prihvatanja svjetskih standarda;
pripravan je za sticanje strucnih, teorijskih i prakticnih, opcih, licnih i društvenih kvalifikacija;
vlada aktuelnim ekonomskim, poslovnim i pravnim znanjima iz poslovne korespondencije, preduzetništva, menadžmenta, knjigovodstva, poslovnog prava, statistike, privredne matematike;
prakticno primjenjuje znanja stecena u strucnoj teoriji;
razvija sposobnosti kulture izražavanja i komunikacije na maternjem i stranim jezicima, kao i prepoznavanja i korišcenja savremene informacione tehnologije, matematickih i ekoloških znanja;
pripravan je za razvoj licnih i društvenih kvalifikacija: timski rad, fleksibilnost, samokriticnost i kriticnost, saradnju, rjecitost, rješavanje problema i kreativnost u poslu.