Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV stepen, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

uzima uzorke za laboratorijske analize i bilo koje potrebe za bakteriološku dijagnostiku;
vrši organolepticka ispitivanja uzoraka na terenu;
priprema uzorke za rad i izvodi kvantitativne i kvalitativne analize te osnovne bromatološke pretrage;
vrši poslove zdravstvene dokumentacije (protokol zaraznih bolesti);
vrši higijenske i protivepidemijske poslove;
vrši poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
ucestvuje u provodenju mjera i akcija na sprjecavanju masovnih hronicnih nezaraznih bolesti;
ucestvuje u programima promocije zdravlja;
vrši vakcinaciju po kalendaru i po epidemiološkim indikacijama;
vrši prikupljanje podataka o vodosnabdijevanju – vodi kartoteku vodnog objekta;