Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

osposobljen je za samostalan rad na gradnji i restauraciji muzickih instrumenata; poznaje karakteristike dvaju ili više instrumenata; svira najmanje dva muzicka instrumenta; poznaje historijski razvoj gradnje instrumenata; posjeduje vještine izrade instrumenata; reparira muzicke instrumente prema specificnostima konstrukcije i nacina proizvodnje tona; osposobljen je za samostalan rad na temperiranju instrumenata; posjeduje sposobnost komuniciranja i prilagodavanja novim tehnologijama; prati potrebnu literaturu i trendove u muzickoj literaturi; osposobljen je za primjenu novih tehnologija, promjenu zanimanja kao i permanentno obrazovanje; strucna znanja primjenjuje u praksi; vodi racuna o licnoj zaštiti kao i zaštiti okolice.