Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema i vrši kontrolu obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuce znanje za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda;
poznaje i adekvatno koristi materijale za izradu nakita;
poznaje osobine plemenitih metala;
poznaje i po potrebi vrši laboratorijsko ispitivanje legura plemenitih metala;
poznaje i koristi pribore, alate i i mašine za oblikovanje nakita od zlata, srebra i platine;
posjeduje vještine u oblikovanju i popravljanju nakita izradenog od plemenitih metala;
pridržava se mjera higijensko-tehnicke zaštite na radu.