Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

  • obavlja poslove vezane za veterinarstvo;
  • posjeduje radnu sposobnost kako individualnu, tako i za saradnju sa drugima;
  • poznaje bolesti životinja, kućnih ljubimaca i osposobljen je da pomaže u dijagnosticiranju i lijecenju tih bolesti;
  • poznaje osnove gajenja domaćih životinja;
  • poznaje osnove ishrane pojedinih vrsta i kategorija domaćih životinja;
  • poznaje karakteristike pojedinih rasa; kontroliše kvalitet proizvoda životinjskog porijekla i poznaje propise o standardizaciji;
  • adekvatno rukuje i održava tehnička sredstva i mašine u veterinarstvu;
  • posjeduje znanje o upotrebi i pravilnom korištenju lijekova, te adekvatnom odlaganju otpada;
  • posjeduje znanje iz informatike i stranog jezika;
  • stručno se usavršava i dopunski edukuje.