Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • planira, priprema i izvodi rad i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
 • racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
 • posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
 • rukuje mašinama za rezanje trupaca u drvne sortimente kao što su daske, grede, gredice, letve i ostali primarni proizvodi;
 • poznaje standarde za primarne proizvode od drveta;
 • vrši pripremanje složaja za prirodno sušenje drvenih sortimenata, kao i kontrolu istih;
 • poznaje režime za vještačko sušenje drveta;
 • rukuje uređajima i sušarama za vještačko sušenje drveta;
 • rukuje uređajima za parenje bukovog drveta; rukuje mašinama za izradu polufinalnih proizvoda od drveta;
 • priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
 • komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
 • poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
 • vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim;
 • protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.