Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
vrši obradu elemenata i montažu tapetarskih ramova;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale za tapecirane proizvode;
kroji sintetske pjenaste materijale i kroji i šije tkanine i sl.;
poznaje tehnologiju tapetarstva i rukuje mašinama i uređajima za tapeciranje;
montira tapecirani namještaj za domačinstvo, poslovne i javne objekte;
izvodi radove popravke, renoviranja, restauracije tapeciranog namještaja;
priprema dnevne izvještaje o priozvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice, u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje::