Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • osposobljen je da planira, priprema i organizuje rad pojedinaca i grupa na poslovima dobijanja i prerade metala i legura;
 • posjeduje znanja o mineralima, njihovim hemijskim, mehaničkim i drugim osobinama, njihovom praktičnom i funkcionalnom značaju;
 • poznaje načine pripreme tehničke i druge dokumentacije potrebne za proces dobijanja metala i legura;
 • planira racionalno korištenje predmeta rada, sredstava za rada, energije i vremena u procesu dobijanja metala;
 • poznaje proračune koji se koriste u metalurgiji u vezi sa načinom dobijanja metala i legura;
 • posjeduje znanja o normama (predmeta rada, sredstava za rad i vremena) radi ekonomskih kalkulacija;
 • osposobljen je da zna čitati projektnu dokumentaciju, utvrdivati režime rada, kao i operacije u tehnološkom ciklusu;
 • poznaje osnovne ekonomske pojmove kao i one koji se koriste u organizaciji proizvodnje;
 • poznaje rad mašina i uređaja koji se koriste u metalurgiji, organizuje rad na istim, po potrebi rukuje i organizuje njihovo održavanje i servisiranje;
 • poznaje laboratorijsko ispitivanje mineralnih sirovina i analizira rezultate; vlada tehnikama i metodama livenja, izrade kalupa i jezgara, kao i alata za preradu metala i legura;
 • osposobljen je da vlada mjernim i regulacionim instrumentima kao i automatskom regulacijom pri automatizaciji sistema;
 • osposobljen je da određuje postupke termičke obrade kako bi ih mogao sam izvesti;
 • poznaje organizaciju prijema i skladištenja materijala i sredstava za rad;
 • poznaje propise o zaštiti na radu, zaštiti životne sredine, protivpožarnoj zaštiti, kao i druge mjere zaštite.