Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • osposobljen je da planira, organizuje i rukovodi rad pojedinaca, grupa i odjeljenja na poslovima pripremnih i operativnih geoloških istraživanja;
 • posjeduje znanje o tehničkoj i operativnoj dokumentaciji potrebnoj za organizaciju geološko-istraživačkih radova;
 • osposobljen je da racionalno koristi sredstva rada, energije, materijala i vremena za rad na geološko-istraživačkim radovima;
 • vlada tehnikama i metodama primjene geofizike i elaboriranjem dobijenih rezultata mjerenja;
 • vlada tehnikom i metodama mjerenja, snimanja i dokumentovanja podataka prikupljenih na terenu;
 • poznaje rad na mašinama za geoistražne radove, organizuje rad na mašinama i po potrebi njima rukuje;
 • vlada tehnikom jamskog i geološkog kartiranja; poznaje metode laboratorijskih ispitivanja i elaboriranja dobijenih podataka;
 • poznaje metode i postupke utvrđivanja normativa vremena i sredstava za rad i izrađuje kalkulacije za geoistražne radove prema poznatim projektima;
 • poznaje metodologiju izrade jednostavnijih izvedbenih projekata i obračune rezervnih mineralnih sirovina;
 • osposobljen je da samostalno obrađuje projektnu dokumentaciju, definiše režim rada i zaštitinih mjera na radilištu;
 • poznaje tehniku automatske obrade podataka svih vrsta mjerenja u geologiji;
 • poznaje propise iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, protivpožarne zaštite, kao i druge mjere zaštite.