Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • osposobljen je da samostalno izvršava manje složene radne operacije u podzemnoj i nadzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina;
 • samostalno rukuje manje složenim mašinama u radnom procesu;
 • posjeduje osnovna znanja o mineralnim sirovinama, njihovim hemijskim i drugim svojstvima, klasifikaciji kao i praktičnom i ekonomskom znacčaju rudnih ležišta;
 • poznaje sastav i osobine jamskog zraka;
 • poznaje osnovne pojmove iz tehničke i druge operativne dokumentacije potrebne za organizaciju eksploatacije mineralnih sirovina;
 • osposobljen je da racionalno koristi sredstva rada, energije, materijala i vremena na radnom mjestu;
 • poznaje načine dobijanja, utovara, transporta i izvoza u podzemnoj eksploataciji, mašine i sredstva kao i rukovanje istim;
 • vlada osnovnim ekonomskim pojmovima i pojmovima iz organizacije rada i proizvodnje;
 • osposobljen za mjerenje ventilacionih parametara u jami;
 • osposobljen je za samostalan rad na podgrađivanju jamskih prostorija i otkopa;
 • vlada odgovarajućim tehničkim pojmovima potrebnim za pravilno korištenje mašina i uređaja u podzemnoj i nadzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina;
 • poznaje metode i načine provjetravanja i odvodnjavanja rudnika;
 • samostalno rukuje mašinama i postrojenjima za provjetravanje i odvodnjavanje;
 • osposobljen je za rukovanje i upotrebu eksplozivnih sredstava;
 • poznaje plan i postupke odbrane od potencijalnih opasnosti;
 • osposobljen je za pružanje prve pomoći;
 • poznaje propise iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, protivpožarne zaštite kao i druge mjere zaštite.