Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

  • poznaje osnovna znanja o materiji kao i o promjenama stanja materije;
  • posjeduje osnovna znanja o mineralima, njihovim hemijskim, mehaničkim i drugim osobinama i njihovom praktičnom i funkcionlnom značaju;
  • poznaje osnovne pojmove o pripremi mineralnih sirovina iz rude kao i o procesima dobijanja metala i legura;
  • uspješno vlada tehnikom čitanja osnovne tehničke i tehnološke dokumentacije kao i standardizacijom u procesu dobijanja metala i legura;
  • poznaje tehničke pojmove potrebne za pravilno korištenje postrojenja koja se koriste u dobijanju i preradi metala; poznaje osnovne elemente i organizacione pojmove koji se koriste u procesu proizvodnje;
  • osposobljen da pravilno koristi sredstva rada, za što manji utrošak energije, materijala i vremena na radnom mjestu;
  • poznaje principe rada metalurških postrojenja, peči za zagrijavanje i topljenje kao i termičku obradu materijala;
  • samostalno rukuje valjaoničkim postrojenjima u procesu plastične prerade metala;
  • poznaje propise o zaštiti na radu, zaštiti životne sredine, protivpožarnoj zaštiti, kao i druge mjere zaštite.