Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Stručne kvalifikacije:

 • posjeduje osnovna znanja o materiji, i zakonitostima promjene materija;
 • posjeduje osnovna znanja o mineralima, njihovim hemijskim, mehaničkim i drugim osobinama, njihovom praktičnom i funkcionalnom značaju;
 • raspolaže znanjima o pripremi mineralnih sirovina i ruda;
 • poznaje osnovne pojmove o procesima dobijanja i prerade metala i legura;
 • poznaje tehniku čitanja osnovne tehničke i tehnološke dokumentacije i standardizacije u procesu dobijanja metala i legura;
 • poznaje tehničke pojmove koji su potrebni za pravilno korištenje postrojenja koja se koriste u dobijanju i preradi metala;
 • poznaje osnovne ekonomske pojmove kao i one koji se koriste u organizaciji proizvodnje;
 • poznaje pojmove tehnologije vatrostalnog materijala kao i njihove upotrebe i tehnologije rada;
 • osposobljen je da racionalno koristi sredstva rada, energije materijala i vremena na radnom mjestu zavisno od konkretnih uslova;
 • poznaje principe rada mašina i uređaja u metalurgiji kao i, po potrebi, njima samostalno rukuje;
 • poznaje postupke i operacije pri izradi modela i kalupa;
 • vlada tehnologijom livenja, valjanja, obrade i termičke obrade metala;
 • poznaje propise iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, protivpožarne zaštite, kao i drugih mjera zaštite.