Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • posjeduje osnovna znanja o mineralnim sirovinama, njihovim osobinama, klasifikaciji kao i o ekonomskom i praktičnom značaju mineralnih sirovina;
 • osposobljen je da obavlja poslove pripreme osnovnih sredstava za izvođenje geodetskih bušotina;
 • sposoban je da planira teren za postavljanje i montažu uređaja i strojeva za bušenje, kao i puštanje istih u rad;
 • osposobljen je za uzimanje uzoraka bušenjem iz zemljine kore; zna da vrši demontažu uređaja i priprema za transport;
 • zna da vodi potrebnu dokumentaciju;
 • zna vršiti odabir materijala, pomoćnih i zaštitnih sredstava za ispitivanje vodopropusnosti;
 • osposobljen je za pripremu i montažu injektora, monopumpi, mješalica, pomoćnih i drugih instrumenata;
 • zna da izrađuje obloge od prskanog betona i hidroizolacije;
 • poznaje način izvodenja minskih bušotina, opremanje i punjenje minskih bušotina, te vezivanje mina;
 • vlada osnovnim ekonomskim pojmovima kao i pojmovima iz organizacije rada i proizvodnje;
 • osposobljen je za racionalno korištenje sredstava rada, energije,
 • materijala i vremena na radnom mjestu;
 • poznaje propise iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, protivpožarne zaštite, kao i druge mjere zaštite.