Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • posjeduje osnovna znanja o mineralnim sirovinama i njihovim osobinama klasifikacije kao i ekonomski i praktičan značaj ležišta mineralnih sirovina;
 • poznaje rad u laboratoriji i na izradi analize mineralnih sirovina;
 • osposobljen je za rad na osnovnim i pomoćnim mašinama i postrojenjima u pripremi mineralnih sirovina;
 • poznaje osnovne pojmove i način korištenja tehničke i druge dokumentacije potrebne za organizaciju i rad u separacijskim postrojenjima;
 • osposobljen je da rukuje postrojenjima na prijemu i uskladištenju mineralnih sirovina;
 • zna da klasira, dozira, vrši prečišćavanje tehnološke vode, obogaćivanje mineralnih sirovina, kao i otpremanje produkata mineralnih sirovina;
 • uspješno vrši pregled postrojenja i objekata radi čistoće,
 • kao i pregled ispravnosti mašina i uređaja, transportnih sredstava, vaga i dr.;
 • zna da kontroliše ispravnost uređaja za podmazivanje i ličnih zaštitnih sredstava;
 • može samostalno puštati postrojenja u rad i kontrolisati njihov rad;
 • uspješno vodi evidenciju o radu postrojenja za obogaćivanje mineralnih sirovina;
 • sposoban je da upisuje nedostatke i druga zapažanja na početku smjene, evidentira zastoje i otklanja kvarove;
 • ostvaruje dobru komunikaciju prilikom predaje postrojenja i mašina rukovodiocu naredne smjene;
 • vlada osnovnim ekonomskim pojmovima, kao i pojmovima iz organizacije rada i proizvodnje;
 • osposobljen je za racionalno korištenje sredstava rada, energije, materijala i vremena na radnom mjestu;
 • poznaje propise iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, protivpožarne zaštite, kao i druge mjere zaštite.