Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje princip rada i dijelove motora sa unutrašnjim sagorijevanjem;
poznaje princip rada i dijelove transmisionog i kocionog sistema i sistema za upravljanje vozilom;
racionalno i adekvatno upotrebljava pribore i uredaje za montažu, demontažu i uredaje za testiranje;
vrši montažu, demontažu i otklanjanje kvarova drumskih vozila;
racionalno i adekvatno upotrebljava odgovarajuce rezne, stezne i mjerne alate;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje::