Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda od metala;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri izradi metalnih konstrukcija i metalnih zanatskih proizvoda;
kroji i reže materijale koji se koriste pri izradi metalnih konstrukcija i metalnih zanatskih proizvoda;
izvodi spajanje materijala zavarivanjem ( elektrolucno i CO2 zavarivanje), lemljenjem i zakivanjem;
izvodi površinsku zaštitu proizvoda bojenjem i lakiranjem;
vrši montažu steznih alata i alata za obradu metala plasticnom deformacijom;
racionalno i adekvatno upotrebljava odgovarajuce rezne, stezne i mjerne alate i pribore koji se koriste za montažu alata;
poznaje tehnologiju obrade spajanjem, rezanjem, savijanjem i zaštitu metala bojenjem;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.