Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda od metala;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste za izradu limarije i materijala za njihovu površinsku zaštitu;
adekvatno i racionalno upotrebljava odgovarajuce stezne, rezne i mjerne alate;
poznaje tehnologiju i vrši montažu gradevinske limarije;
vrši montažu i demontažu dijelova školjke automobila;
poznaje tehnologiju i vrši lemljenje i zavarivanje limova;
popravlja oštecene dijelove školjke automobila, izvodi pripremu za lakiranje i lakira;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.