Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vrši projektovanje elektronskih sklopova i uredaja;
vrši detekciju i dijagnostiku kvara;
vrši montažu, podešavanje i održavanje elektronskih sklopova i uredaja;
posjeduje osnovna znanja o elektricnim mašinama i uredajima u automatskim sistemima i elektromotornim pogonima;
poznaje osnovne zakone upravljanja i regulacije sistema automatskog upravljanja i elektromotornog pogona;
vrši mjerenja, kontrolu i testiranje elektronskih sklopova i uredaja;
koristi racunar u sistemima automatskog upravljanja i posjeduje osnovna znanja programiranja i upravljanja mikrokontrolorima, numericki upravljanim (CNC) i programabilnim logickim kontrolorima (PLC – Programmable Logic Controllers);
vrši akviziciju (prikupljanje i obradu) mjernih podataka pomocu racunara i programabilnih logickih kontrolora (PLC – Programmable Logic Controllers);
koristi znanja iz analogne, digitalne i racunarske tehnike obrade i prijenosa signala.