Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajRearrange

...zašto biste ovo trebali pročitati?

Brošura koja se nalazi u vašim rukama ima za cilj da pruži osnovne informacije o mogućnostima studiranja van granica BiH: Austriji, Francuskoj, Njemačkoj, SAD-u te Velikoj Britaniji.

Do informacija, smo došli na osnovu konsultacija sa studentskim servisima, a neke informacije su preuzete („skinute“) sa interneta.

E pa, sretno sa budućim obrazovanjem (višim i visokim:-) kao i karijerom!

Mojakarijera team

Studiranje u Austriji...

U Austriji postoji 19 univerziteta, sa četiri velika „klasična“ univerziteta, koji su raspoređeni u 8 gradova (Beč, Krems, Gratz, Loeben, Linz, Klagenfurt, Salzburg te Insbruk) sa preko 230 000 studenta iz Austrije i inostranstva.

Neki od smjerova zahtjevaju kombinovanje sa drugim naučnim oblastima tako da se dobiva potpuniji visokoobrazovni profil.

Diplomski studij, koji služi naučnom i stručnom obrazovanju, traje između 8 i 11 semestara, a u nekim naučnim oblastima organizovan je na stepenovanom principu (tzv. B+M – Bakkalaureats 6-8 semestara, + Magisterstudium 2-4 semestra).

Akademska godina počinje 1. oktobra, a završava se 30. septembra.

Uslovi upisa...

...jedan od najvažnijih preduslova za nastavak studija u Austriji jeste da ste kao redovan student upisani na neki od univerziteta u BiH.

Potrebni dokumenti...

...obratite se studentskoj službi univerziteta za koji ste se odlučili i zatražite da vam pošalju zahtjev za upis na univerzitet (Ansuchen um Zulassung zum Studium).

Pored zahtjeva za upis potrebni su i sljedeći dokumenti:

§ svjedočanstva o završenoj srednjoj školi na kojem se vide predmeti i ocjene sva četiri razreda i matura,

§ potvrda iz studentske službe vašeg fakulteta o statusu redovnog studenta,

§ uvjerenje o položenim ispitima,

§ uvjerenje o državljanstvu,

§ međunarodni rodni list,

§ ukoliko imate dokaz o znanju njemačkog jezika – certifikat,

§ izvršiti nadovjeru diploma (Apostille) u Ministarstvu inostranih poslova BiH ili u Ministarstvu za civilne poslove BIH,

§ sve dokumente prevesti na njemački jezik i ovjerit kod sudskog tumača,

Nakon što ste prikupili sva potrebna dokumenta ista pošaljite na adresu univerziteta. Odluku univerzitreta primite u roku od 4 do 6 sedmica pismeno na vašu adresu. Potrebne formulare za upis možete naći na studentskoj službi vašeg univerziteta. Ako vam bude potrebna pomoć možete je potražiti u studentskoj organizaciji H (sterriechische Hotchschlerschaft).

Rokovi...

Zahtjev za upis mora biti tačno ispunjen i poslan na univerzitet koji ste odabrali najkasnije do 1. septembra za zimski odnosno do 1. februara za ljetni semestar tekuće godine.

Prijemni ispit, jezik...

Prijemni ispit se polaže samo na univerzitetima i na smjerovima umjetničkog karaktera.

Ispit iz njemačkog jezika morate položiti prije početka redovnog studija.

Školarina...

Studenti iz BiH od ove akademske godine plaćaju školarinu u iznosu od oko 380EUR po semestru.

Vize...

...osobe koje žele da studiraju u Austriji trebaju dozvolu za boravak. Nakon što dobijete pozitivan odgovor od odgovarajućeg univerziteta, potrebno je da podnesete zahtjev za studentsku vizu Ambasadi Republike Austrije.

Za dobijanje studentske vize potrebno je da otvorite račun u nekoj od banaka, na koji treba da se položi iznos od 5000 EUR u svrhu finansiranja studija u Austriji. Za više informacija obratite se Ambasadi Republike Austrije u BiH.

Smještaj, hrana, život...

Po zakonu prijavljivanja postoji obaveza da se svaka osoba, tri radna dana nakon ulaska u zemlju, prijavi u policiji odgovarajuće opštine.

Mjesečni troškovi, približno se kreću oko 700 EUR.

Studiranje u Francuskoj...

U preko 400 institucija, francuski sistem školovanja nudi tri vrste studija:

Osnovne i opšte studije na svim nivoima i u svim oblastima, a nakon kojih se stiče diploma – univerzitetski studij.

Studij menadžmenta, inžinjeringa i političkih nauka – napredni programi. Prednost imaju studenti koji imaju bilo kakvo dodatano obrazovanje pored srednje škole

Discipline kao što su umjetnost, arhitektura, dizajn studiraju se u okviru – specijalizovanih programa. Mnoge privatne i javne škole pored toga nude i veliki broj kurseva za praktičan rad iz određene oblasti studiranja.

Postoje i specijalistički studiji koji su dostupni u širokom rangu disciplina uključujući profesionalne obuke kao i pripremu studenata za profesionalni život.

Studiji su organizovane u tri sukcesivna nivoa.Ovaj metod pomaže studentima da izaberu onaj program studija koji najbolje odgovara njihovim ličnim profesionalnim interesima i sklonostima.

Prvi nivo studija, koji traje dvije godine, priprema za više obrazovanje.

Drugi nivo studija traje još jednu ili dvije godine daljeg usavršavanja u kome se opredjeljuje za dalji smjer studija.

Treći nivo studija omogućava specijalizaciju.

Akademska godina počinje u septembru – završava se u junu.
Rokovi...

Sve aplikacije bi trebale stići između 15. novembra i 15. januara. Formulari koji se podnose Kulturnom servisu francuske ambasade u BiH, (najkasnije do 1. februara).

Nakon 15. februara mora se polagati profesionalni kurs-test iz francuskog jezika.

Od 1 do 15. marta preliminarna aplikacija i rezultati testa biće poslani prvom univerzitetu koji je naveden u aplilkaciji kao preferirani. Tokom maja se mogu očekivati prvi rezultati.

Do kraja juna student bi trebao da zna da li je primljen i ako jeste na koji univerzitet.

Dokumenti...

U aplikaciji se trebaju nalaziti sljedeći dokumenti:

§ pismo u kome trebate objasniti razloge zašto želite studirati u Francuskoj,

§ kopija vaše diplome iz srednje škole, ovjerene kod francuskog konzulata ili ambasade,

§ rodni list preveden na francuski jezik,

§ 4 međunarodna poštanska kupona (za slanje odgovora),

§ 2 koverte sa ispisanom adresom primaoca na svoje ime,

Pored gore navedenih dokumenata potrebno je priložiti i neke dodatne (što zavisi od fakulteta do fakulteta).

Svaki fakultet ima svoju proceduru upisa za prelazak sa drugog na treći nivo, a sve dodatne informacije mogu se pronaći na oficijelnim web stranicama fakulteta.

Jezik...

Studenti evropskih zemalja obično se mogu upisati na neki od francuskih univerziteta bez posebnih procedura, ali je francuski jezik često eliminatoran pri upisu.

Školarina...

Troškovi studija variraju od institucije do institucije, i kreću se od 300KM do 3460KM godišnje.

Vize...

Nakon što fakultet prihvati studenta, šalje mu formulare i upisne listove koji će mu biti potrebni za dobijanje studentske vize.

Smještaj...

Najbolje je potragu za istim početi oko 3 mjeseca prije nego što stignete u Francusku.

Stipendije...

UNESCO svake godine objavljuje godišnjak sa svim stipendijama dostupnim domaćim i stranim studentima u Francuskoj.

Studiranje u Njemačkoj...

U Saveznoj Republici Njemačkoj, u više od 50 gradova, nalazi se više od 300 institucija visokog školstva sa preko 400 studijskih grupa. Dvije su vrste visokoškolskih obrazovnih institucija: „klasične“ univerzitete (Universitetten) i „više stručne škole“ (Fachhochchulen). Na „višim stručnim školama“ nastava je više orijentisana ka stručnom usavršavanju.

Rokovi...

Rokovi za prijavu na univerzitet (Antrag auf Zulassung zum Studium) su:

15. juli za zimski semestar, odnosno 15. januar za ljetni semestar.

Najbolje je aplikaciju poslati namanje 10 sedmica prije rokova.

Dokumenti...

Kandidati koji nisu upisani na univerzitet u BiH obavezni su pohađati njemački studijski koledž.

Pored ispunjenog aplikacionog formulara pod nazivom „Antrag auf Zulassung zum Studium“ za upis su potrebni i sljedeći dokumenti:

§ diploma završene srednje škole/gimnazije,

§ završna svjedočanstva svih razreda srednje škole/gimnazije,

§ potvrda o upisu na fakultet u BiH i pravo na nastavak studija,

§ uvjerenje o položenim ispitima,

§ certifikat o poznavanju njemačkog jezika,

§ više kopija pasoša,

§ fotografije za dokumenta.

Svi dokumenti i kopije trebaju biti prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača za njemački jezik.

Formular „Antrag auf Zullasung zum Studium“ možete naručiti putem pošte ili ga naći na internetu na web stranici www.daad.de.

Prijemni ispit, jezik...

Prije nego što dobijete dozvolu za studiranje na nekom od njemačkih univerziteta, morate položiti prijemni ispit nakon čega imate pravo na direktan upis.

Za prijemni ispit kandidati se mogu pripremati na dvosemestralnom studijskom koledžu (studenkolleg-u). Edukovanje se vrši na ciljanim kursevima, tj. izbornim kursevima koji se orijentišu prema odabiru stručnog studija (pismeni i usmeni).

Preduslovi za prijemni ispit na neki od studijskih koledža:

§ poznavanje njemačkog jezika (svjedočanstvo za II/III stepen, cca 400 do 600 časova),

§ 10 sedmica prije podnesite zahtjev za izdavanje studentske vize u ambasadi,

§ za prijem na koledž treba predati i originale i prevode na njemački jezik,

§ odlučite se za studiranje u Njemačkoj samo ako ste finansijski dobro obezbjeđeni.

Svi strani studetni trebaju polagati test iz njemačkog jezika pod nazivom „Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang auslaendischer Studienbewerber“ – DSH.
Posebni uslovi za strane studente...

§ trebaju imati završenu srednju školu i biti već upisani na visokoškolsku ustanovu u BiH, koju žele upisati u Njemačkoj

§ dokazati da žele upisati intenzivni kurs njemačkog jezika kako bi mogli pratiti predavanja jer se održavaju uglavnom na njemačkom jeziku

§ trebaju imati osobu koja će ih finansirati u toku studija

Troškovi života...

Troškovi života u zavisnosti od mjesta studiranja kreću se od 550 do 700 EUR (student snosi sam).
Vize...

Ne smijete doputovati kao turista ako želite studirati.

Za dobijanje studentske vize potrebno je sljedeće:

§ odobrenje za studiranje od Njemačkog univerzteta (potvrda o upisu)

§ dokaz o znanju jezika ili planiranom intenzivnom kursu

§ garantno pismo o osiguranom finansiranju tokom cjelokupnog trajanja studija (5000EUR položenih na Njemačkoj banci)

§ važeči pasoš

§ 3 fotografije formata za pasoš

§ 3 kopije pasoša

Stipendije...

Jedna od organizacija koja daje stipendije stranim studentima jeste DAAD (Deutscher Akademischer Austauschendienst).

Studiranje u SAD...

U SAD-u postoje dvogodišnji i četvorogodišnji studiji. Studenti koji se odluče da studiraju četvorogodišnji studij moraju se odlučiti za osnovni smjer (major) na početku ili najkasnije do kraja druge godine.

Po završetku četvorogodišnjeg studija stiče se diploma tzv. bachelor's degree.

U SAD-u postoji nekoliko vrsta visokoškolskih institucija:

Državni univerzitet. Finansiran javnim sredstvima, za strane studente školarina je veća nego za one koji žive u državi u kojoj se nalazi univerzitet.

Privatni univerzitet. Troškovi studija su veći nego na državnim univerzitetima i isti su i za strane i za domaće studente.

Community Colleges. Omogućuju dvogodišnje školovanje. Većina stranih studenata se opredjeljuje se za ovu vrstu koledža zbog nižih cijena.

Rokovi...

Da biste bili primljeni na američki univerzitet morate na vrijeme početi pripreme. To je dug proces koji je najbolje započeti oko 18 mjeseci prije očekivanog odlaska u SAD.

Dokumenti...

Svi univerziteti imaju različite kriterije za prijem studenata. U većini slučajeva to su:

§ aplikacioni formular na kojem se nalaze osnovne informacije o studentu.

§ aplikacioni troškovi su oni koji se plaćaju prilikom upisa.

§ ovjerena svjedočanstva, kao i bilo koje ispitne rezultate i ocjene.

§ finansijski dokumenti, morate pokazati da posjedujete dovoljno finansijskih sredstava da se možete izdržavati tokom boravka u SAD-u.

§ ocjene sa standardnih testova.

§ aplikacioni sastav. Univerzitet predloži temu poput: vaša akademska prošlost, vaše mogućnosti, ciljevi, Zašto želite studirati u SAD-u, i sl.

§ pismo preporuke koje treba da napiše vaš profesor ili profesorica.

§ ostali materijali, zavisno od univerziteta.

Svi dokumenti moraju biti prevedeni od strane sudskog tumača i ovjereni na sudu.

Napomena. Napravite kopije svega što pošaljete!!!
Prijemni ispit, jezik...

Za prijem na dodiplomski studij moraju se položiti SAT (Scholstic Assessement Test) i TEOFL (Test of English as a Foreign Language). TEOFL je dovoljan kao pokazatelj znanja engleskog jezika.

Troškovi...

Da biste dobili studentsku vizu moraćete dokazati da imate dovoljno finansijskih sredstava. U svakom slučaju, potrebno vam je u prosjeku oko 35000 USD godišnje, što bi trebalo pokriti većinu troškova.
Vize...

Potrebna dokumentacija:

§ aplikacioni formular OF-156, ispunjen i potpisan

§ pasoš koji mora važiti najmanje šest mjeseci nakon izlaska iz Amerike

§ potvrda da ste primljeni na američki univerzitet

§ taksa od 45$ koja se plaća prilikom predavanja zahtjeva za vizu

§ dokaz o znanju engleskog jezika

§ dokaz o finansiranju tokom studija

§ jedna fotografija 5x5 cm, ne starija od 6 mjeseci (mora biti jasna sa bijelom pozadinom)

§ u nekim slučajevima dokaz da posjedujete mjesto stalnog boravka u svojoj zemlji i da ćete se tamo vratiti nakon završetka studija.

Dokumente slati na adresu Američke ambasade u Sarajevu.

Stipendije...

Američka ambasada u BiH u okviru programa studentske razmjene svake godine otvara sljedeće programe:

§ FULBRIGHT VISITING SCHOLAR PROGRAM – za postdoktorante za unaprijeđenje profesionalnog iskustva.

§ HUBERT H. HUMPHREY FELLOWSHIP PROGRAM – za diplomce i magistrante posvećene radu u javnim servisima s ciljem usavršavanja na tom polju.

§ RON BROWN FELLOWSHIP PROGRAM – za diplomce koji žele jednu ili dvije godine postdiplomskih studija provesti u Americi.

§ UNDERGRADUATE DEVELOPMENT PROGRAM – za studente druge ili treće godine studija za odlazak na jednu godinu na jedan od američkih univreziteta.

Studiranje u Velikoj Britaniji...

Jedna od najpozantijih zemalja po kvalitetu i raznovrsnosti programa visokog obrazovanja. Većina kurseva traje tri do četiri godine.

U Velikoj Britaniji trenutno studira 1.8 miliona redovnih i vanrednih studenata, od toga je preko 200 000 međunarodnih studenata.

Način i uslovi upisa...

Aplicirate preko UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) centralnog servisa. Kroz ovaj sistem možete dobiti jedan formular koji popunite i pomoću kojeg možete aplicirati na 6 kurseva na različitim univerzitetima. U British Council u Sarajevu nudi vam se mogućnost elektronskog UCAS apliciranja, time je aplikcioni proces pojednostavljen. Dodatne detaljne informacije možete naći na web stranici UCAS-a www.usac.com, na web stranici British Council-a www.britishcouncil.ba ili direktno u kancelariji u Sarajevu.

Rokovi...

Bilo bi najbolje da počnete sa tim barem godinu dana prije upisa. Čak i kada vam ponude mjesto na nekom univerzitetu, postoji još dosta toga što se mora pripremiti prije polaska, pri tom vodite računa o sljedećim datumima:

§ 1. septembar (godina prije početka nastave) – USAC aplikacije

§ 30. juni – krajnji rok za prijem stranih studenata. Najbolje je prijaviti se ranije jer su popularni kursevi već do ovog datuma popunjeni.

Dokumenti...

Svaki kandidat treba, u elektronskoj formi, imati napisanu izjavu o razlozima apliciranja za određeni univerzitet, pismo preporuke od profesora napisano na engleskom jeziku, kao i originalno pismo od strane profesora. Kandidati moraju imati kreditnu karticu jer se UCAS plaća i to samo preko validne kreditne kartice.

Tek nakon što UCAS aplikacije prosljede na univerzitete, univerziteti će kontaktirati kandidate i tražiti dodatnu dokumantaciju.

Prijemni ispit...

Svaki univerzitet i koledž određuje da li vaše kvalifikacije i ocjene zadovoljavaju upisni zahtjev za neki studij. Informacije o priznavanju diploma i ocjena za upis na univerzitete u Velikoj Britaniji možete dobiti od NARIC-a (National Academic Recognition Information Centre) ili ako kontaktirate UCAS.

Osoba nadležna za upis postoji na svakom univerzitetu, ona vodi računa i provjerava da li zadovoljavaju upisne zahtjeve za kurs na koji ste aplicirali.

Jezik...

Dva najprihvatljivija ispita engleskog jezika su IELTS i TEOFL. Rezultati koje ostvarite na tim testovima su pokazatelji vaše sposobnosti da studirate i pratite nastavu na engleskom jeziku. Svi univerziteti u Velikoj Britaniji priznaju IELTS (International English Language Testing System, koji ocjenjuje jezičke sposobnosti kandidata). Detaljnije informacije o ovom ispitu možete naći na web stranici www.ielts.org.

Školarina, troškovi..

Strani studenti koji dolaze iz zemalja koje nisu članice EU plaćaju školarinu koja se kreće od 7 000 do 18 000 funti godišenje, što zavisi od institucije, stepena ili kursa. Na to dodajte jo oko 800 funti mjesečnih troškova.

Vize...

Imigraciona pravila za strane studente zahtjevaju od studenata, koji žele studirati u ovoj zemlji, da ispune određene uslove koji se tiču: mjesta gdje žele studirati, vrste studija, sposobnosti da prate predavanja, financija, planova u toku i nakon studija.

Kada dođete u Veliku Britaniju, neophodno je da pokažete određene dokumente:

§ vežeći pasoš sa odgovarajućom vizom

§ pismo institucije koja potvrđuje da ste prihvaćeni kao redovan student

§ Evidencija o tome da imate dovoljnu količinu novca da finansirate svoje studiranje.

Detaljnije informacije možete dobiti na www.ukcosa.org.uk.
Stipendije...

Ukoliko želite saznati koje su stipendije dostupne studentima iz BiH, trebate kontaktirati kancelariju British Council-a u Sarajevu. Oni vam mogu pružiti informacije o obrazovnim i trening kursevima, te o životu u Velikoj Britaniji, uključujući i troškove studiranja.

Vratite se na listu brošura