Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti : III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

organizuje rad na radnom mjestu;
posjeduje sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
posjeduje pravilan odnos prema opremi;
shvata potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
posjeduje izgradene navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
primjenjuje informaticka znanja;
posjeduje prakticne-manuelne sposobnosti da sastavi, mjeri, rukuje i koristi sklopove, uredaje i mjerne instrumente;
primjenjuje medunarodne i državne standarde i norme;
vodi tehnološke procese u proizvodnji;
vrši doziranje komponenti, regulaciju tehnoloških parametara proizvodnje i sl.;
priprema sirovine;
vrši kontrolu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
vrši mehanicku i hemijsku pripremu površina za nanošenje prevlaka;
rukuje aparatima, uredajima i rucnim alatima u tehnološkom procesu proizvodnje;
vrši poluautomatski i automatski proces galvanizacije;
izraduje proizvode od gume, odnosno radi presovanje i vulkanizaciju proizvoda u hidraulicnim presama i autoklavima;
vrši mehanicku i tehnicku obradu ravnog stakla kao i obradu stakla svim metodama rada (puhanjem, valjanjem, presovanjem i sl.);
izraduje profile, vrši konfekcioniranje i obradu proizvoda rezanjem, brušenjem, kao i galanterijske radove;
izraduje proizvode od plasticnih masa preradom polimera u plasticne mase (proizvodi cijevi, profile, pjenaste plasticne mase, armirane plasticne mase i sl.);
održava i podešava mašine za proizvodnju;
oblikuje keramicke proizvode, vrši površinsku obradu plasticnih masa, vrši doradu i obradu predmeta od stakla, priprema i oblikuje masu za proizvodnju gradevinskih materijala (opeka, crijepa, cijevi, keramickih plocica i sl.);
izvodi glaziranje, sušenje i pecenje proizvoda u industriji gradevinskih materijala;
obavlja ambalažiranje, pakovanje i skladištenje proizvoda od gume, keramike, plastike, stakla i sl.;
opslužuje tehnološki proces proizvodnje ogledala termoizolacionog, kaljenog i slojevitog sigurnosnog stakla;
obavlja kontrolu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
poznaje i primjenjuje sve važece propise zaštite okolice, licne zaštite, protivpožarne zaštite i druge mjere zaštite.