Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje sredstva i osobina sredstava koja se koriste u preradi kože i krzna;
poznaje nacin pravilnog korištenja materijala;
osposobljen je za pravilan izbor i rukovanje hemikalijama;
posjeduje znanja o vrstama, osobinama, upotrebljivosti i kvalitetu prirodnih i vještackih koža;
posjeduje razvijen osjecaj za razlikovanje prirodnih i vještackih koža i krzna;
posjeduje pravilan odnos prema mašinama i aparatima u kožarskoj industriji;
koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
shvata znacaj dorade-finiširanja gotovih proizvoda i uspješno izabire najbolji nacin dorade;
ima razvijenu sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
spreman je za pracenje novih tehnologija i obrazovanje tokom rada;
posjeduje izgradene navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, kulturi ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite životne sredine;
zna da primjenjuje medunarodne standarde i norme.