Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje redoslijed radnji u procesu izgradnje objekta;
poznaje sve faze rada u procesu izgradnje objekta;
poznaje rad u grupama, saradnju tokom rada i medusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji objekta;
poznaje elemente i vrši tehnicko izražavanje crtežom u datim razmjerima;
poznaje graficko predstavljanje gradevinskog objekta u projekcijama te oznake gradevinskih elemenata, materijala, opreme i instalacija;
tumaci gradevinske planove, skice i druge crteže u okviru gradevinske dokumentacije;
poznaje vrste objekta kao finalnog proizvoda u gradevinarstvu;
poznaje potrebne gradevinske sirovine i nacin njihove primjene;
poznaje mehanicka svojstva gradevinskog materijala;
ispituje bitne karakteristike raznih vrsta gradevinskih materijala, u skladu sa važecim propisima;
koristi savremene metode i savremene materijale u procesu izgradnje objekta;
poznaje konstruktivne elemente objekta i njihove funkcije u samom objektu;
vodi racuna o dužnostima, pravima, odgovornosti i medusobnim odnosima radnika na gradilištu;
organizuje život i vodi racuna o zdravlju djelatnika;
vodi evidenciju i dokumentaciju na gradilištu;
primjenjuje gotove kompjuterske programe za statisticke izvještaje i proracune;
koristi saznanja o osnovnim zakonima statike u gradevinarstvu;
odreduje i prati redoslijed odvijanje pojedinih aktivnosti i brine se o poštivanju normi i vremena;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;
poznaje mašine i alatke za obavljanje odredenih radova;
brine se o pravilnom korištenju sirovina i uštedi materijala;
vodi brigu o štednji energije, materijala i vremena;
vodi brigu o zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.