Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vodi racuna o dužnostima, pravima, odgovornosti i medusobnim odnosima radnika na gradilištu;
primjenjuje nove postupke i tehnologije iz oblasti geodezije;
koristi instrumente i pribor za mjerenja zemljišta;
koristi sprave za kartiranje detalja i racunanje površina;
poznaje elemente i pravila geodetskog crtanja u odredenim razmjerima;
crta i piše geodetske planove i karte;
poznaje i koristi razne metode geodetskih mjerenja i snimanja;
primjenjuje formule za geodetska racunanja;
poznaje i tumaci sadržaje geodetskih planova;
radi skice, poligonske i linijske mreže;
samostalno obavlja geodetske radnje;
poznaje pravilnik za izradu i održavanje katastarskog operata i njegove primjene;
izraduje i prati katastarski operat primjenom racunara;
odražava premjer i katastar zemljišta;
provodi promjene u katastarskom operatu;
vrši komasaciju zemljišta prema odgovarajucim propisima;
izraduje elaborat komasacije;
dešifruje fotosnimke terena;
vrši geometrijska preslikavanja i fotogrametrijsko snimanje;
pravilno koristi i održava instrumente za mjerenje iz oblasti geodezije;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;