Login za korisnike
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading

Stomatolozi provode postupke prevencije, liječenja i saniranja usta i zuba, hirurško liječenje i rehabilitaciju bolesti i ozlijeda usta i zuba, zdravstveno vaspitanje radi unaprijeđenja oralnog zdravlja stanovništva, te izradu naučnih radova.


Kao i ljudi, i životinje se razboljevaju. Veterinari proučavaju različite skupine životinja i liječe njihove bolesti.
Farmakolozi i patolozi istražuju hemijske sastave i procese vezane za živa bića; istražuju kako pojedine hemijske susptance mijenjaju hemiju organizama kako bi unaprijedili liječenje različitih poremećaja i oboljenja.

Slike ovog zanimanja/zvanja: 

Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje:: 


Hemičari (kemičari) od nama nepoznatih molekula i jedinjenja, koja imaju duge i čudne nazive, stvaraju tablete, vitamine, nove materijale ili nove okuse hrane.
Holland kod ovog zvanja / zanimanja: