Login za korisnike
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading

Kadrovski stručnjaci analiziraju radna mjesta u organizacijama, učestvuju u odlučivanju prilikom zapošljavanja novih radnika, brinu o međuljudskim odnosima u organizaciji. Ukratko oni se brinu o svemu što je u vezi zaposlenih.

Holland kod ovog zvanja / zanimanja: Slike ovog zanimanja/zvanja: 

Holland kod ovog zvanja / zanimanja: 
Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje::