Login za korisnike
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
Vjerski stručnjaci mogu da pripadaju i propovjedaju različite religije kao npr. Hrišćanstvo , Islam, Budizam itd. Njihovi poslovi se sastoje u održavaju religiozne tradicije, običaja i obreda. Takođe se moraju baviti različitim administrativnim i socijalnim poslovima, kao i vođenjem sastanaka svoje vjerske zajednice. Ipak, njihove glavne aktivnosti su pružanje duhovnog i moralnog vodstva i predano i sveto sluzenje Bogu i bližnjima.

Holland kod ovog zvanja / zanimanja: 

Slike ovog zanimanja/zvanja: 

Holland kod ovog zvanja / zanimanja: 
Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje:: 

Kompozitori stvaraju muzička djela, čine naš život ispunjenim lijepim tonovima i melodijama.
Pjevači izvode različita muzička djela.

Holland kod ovog zvanja / zanimanja: