Login za korisnike
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading


Geodeti i kartografi vrše premjeravanja zemljišta i objekata i prave karte i planove koje nam omogućavaju da znamo tačan položaj i visinu objekata na nekom terenu.Zanimanje ljekara je jedno od najhumanijih zanimanja. Oni pomažu bolesnim ljudima, sprećavaju širenje raznih bolesti i savjetuju nas kako da se ponašamo da bismo bili zdravi. Obično nose bijele mantile ali nije neophodno. Ove mantile ne nose kada nisu na poslu.