TEHNOLOSKI FAKULTET
Adresa:
Karakaj 1,
75 400 Zvornik
Telefoni: 056 210 190, 230 353
Faks: 056 210 190
E-mail: tfzv@rstel.net
Na fakultetu su organizovane postdiplomske studije.


Web site:

Trenutno nema objavljenih sadržaja za ovu kategoriju